Watch FLUX TV

The Legacies Issue

Featuring artists, writers, and scholars who are modernizing generational traditions and rethinking indigenous sciences.
Exploring the history of ʻulu, Hawaiʻi’s beloved breadfruit plant, and how its storied past shows sustainable solutions for our present.

ADVERTISEMENT

Newest Stories


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Editor’s Picks

red hill
Hidden within this landmark are 20 massive tanks, 16 of which hold nearly 190 million gallons of petroleum. Underneath them is Honolulu’s main source of fresh water.
Pe’ahi, also known as Jaws, is not for the faint of heart—the epic surf break known for exceeding face heights of 70-plus feet. But for those who find the courage and strength, a sense of triumph and euphoria follow in their wake.

Stay current with the FLUX Email Newsletter

(No spam unless it comes in a musubi!)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Three Native Hawaiians gather at Kumukahi, Puna, Hawaii Island.
He mau waihona palapala kahiko ko Hawaiʻi, kahi e mālama ʻia nei he hoʻoilina nui o ka waiwai a makamae hoʻi no ka moʻomeheu a me ka ʻōlelo ʻōiwi o Hawaiʻi. ʻOiai he wā kēia e noa wale ai ka ʻike kuʻuna i ka lehulehu, pehea hoʻi kākou e hoʻokumu ai i nā loina o ke komo ʻana i loko o laila, i mea e hoʻomoamoa pono loa ʻia ai ia ʻike a me nā waihona nāna ia e mālama nei?

My Cart Close (×)

Your cart is empty
Browse Shop