Watch FLUX TV

The Legacies Issue

Featuring artists, writers, and scholars who are modernizing generational traditions and rethinking indigenous sciences.
Exploring the history of ʻulu, Hawaiʻi’s beloved breadfruit plant, and how its storied past shows sustainable solutions for our present.
As Hawaiian quilting rises in popularity beyond Hawaiʻi, a writer ponders if there is a pono way for fashion brands to utilize the art.
E heluhelu i ka Pelekane (Read in English) Ma nā ‘ulu‘ulu palapala a me nā waihona ki‘i, he nui ho‘i...

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Editor's Picks

Stay current with the FLUX Email Newsletter

(No spam unless it comes in a musubi!)


ADVERTISEMENT

FLUX Memory No Ke Koʻikoʻi o nā Inoa ʻĀina
He mea pohihihi paha ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻōlelo he “Hawaiian sense of place”, he hopunaʻōlelo e lohe hele ʻia ana mai ka ʻoihana hoʻokipa malihini a ka ʻoihana hakulau. I ka hapa nui naʻe o ka manawa, he hoʻohāmau ʻia ke ō ʻana mai o nā inoa ʻāina kuʻuna. Ua hiki anei ke hoʻohanohano maoli i ka ʻāina me ka ʻike ʻole ʻana i nā inoa ʻāina?