Three Native Hawaiians gather at Kumukahi, Puna, Hawaii Island.
He mau waihona palapala kahiko ko Hawaiʻi, kahi e mālama ʻia nei he hoʻoilina nui o ka waiwai a makamae hoʻi no ka moʻomeheu a me ka ʻōlelo ʻōiwi o Hawaiʻi. ʻOiai he wā kēia e noa wale ai ka ʻike kuʻuna i ka lehulehu, pehea hoʻi kākou e hoʻokumu ai i nā loina o ke komo ʻana i loko o laila, i mea e hoʻomoamoa pono loa ʻia ai ia ʻike a me nā waihona nāna ia e mālama nei?
olelo hawaii
E heluhelu i ka ʻōlelo Pelekane (Read in English). Unuhi ʻia na Kimopō. ʻOiai ke piʻi nei ka hoihoi i ka ʻōlelo Hawaiʻi, ma ka pāpaho kūloko hoʻi e hoʻoulu ʻia ai nā kīpuka e ola makalapua ai ka ʻōlelo kulāiwi ma waho a‘e o kauhale a me ka lumi papa,...
Ma nā ‘ulu‘ulu palapala a me nā waihona ki‘i, he nui ho‘i kau nā hunahuna ‘ike waiwai o ko Hawaiʻi mo‘olelo, i laha ‘ole i ka lehulehu i kēia wā.  Eia ka no‘ono‘o ‘ana o kahi haumāna lāhui no ka nui ko‘iko‘i o ia mau waihona o ka ‘ike.   E...
FLUX Memory No Ke Koʻikoʻi o nā Inoa ʻĀina
He mea pohihihi paha ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻōlelo he “Hawaiian sense of place”, he hopunaʻōlelo e lohe hele ʻia ana mai ka ʻoihana hoʻokipa malihini a ka ʻoihana hakulau. I ka hapa nui naʻe o ka manawa, he hoʻohāmau ʻia ke ō ʻana mai o nā inoa ʻāina kuʻuna. Ua hiki anei ke hoʻohanohano maoli i ka ʻāina me ka ʻike ʻole ʻana i nā inoa ʻāina?